Laman Utama
Latar Belakang
Sosio dan Budaya
Ekonomi dan Pekerjaan
Sejarah dan Pelancongan
Pendidikan dan ICT
Jabatan dan Agensi Kerajaan
Jabatan dan Agensi Kerajaan

 

Disebabkan kedudukan Long Jekitan terlalu jauh di pedalaman, kecuali sebuah sekolah rendah kerajaan, tidak ada agensi  jabatan dan agensi kerajaan di sekitar kawasan itu. Melainkan,  beberapa buah jabatan kerajaan yang terletak di pusat bandar seperti Bandar Raya Miri atau pekan-pekan terhampir seperti Pekan Long Lama atau Marudi. Sat-satunya agensi kerajaan di Long Jekitan ialah Sekolah Kebangsaan Long Jekitan dan Pusat Pusat Talian Maklumat yang baru ditubuhkan oleh Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi.